Ние сме група приятели и съмишленици, решили с Божията помощ да издигнат от руините скалния манастир "Света Марина". С общи усилия се стремим към възстановяване на църквата в първоначалния и вид и подновяване на християнското богослужение в нея. Проектът е частна инициатива, осъществява се съгласно всички законови рамки със собствени средства. Заедно, с труда и даренията на много родолюбиви българи работим вече 9 години за запазването на тази частица от славната българска история и духовност за идните поколения.

trending_flat

Забележителности

trending_flat

Накратко за работата ни, за вдъхновението и родолюбивите българи, включили се в проекта

trending_flat

Скалната църква "Св. Марина" датира от края на XIII и началото на XIV век. Намира се на десния бряг на река Искър, срещу Карлуковския манастир. Паметник на културата от национално значение. Стенописите й са образец на Палеологовия ренесанс, изпълнени в стила на Теофан Грек и носят духа на исихазма. В наши дни храмът е възстановен почти из основи във вида, който е имал преди 7 века.

trending_flat

trending_flat

trending_flat